Szkoła Podstawowa nr 1

im. Romualda Traugutta

w Mrozach

05-320 Mrozy

ul. Szkolna 2

tel (25)75-74-179

spmrozy@spmrozy.pl

NIP 822-15-30-410

Reg. 000273436