Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrozach

Kolorowy pasek

Organa szkoły i ich kompetencje

Organa szkoły i ich kompetencje

Organami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach
1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski.

DYREKTOR

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach jest mgr Renata Kuligowska

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie - § 49.

WICEDYREKTOR

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach jest mgr Barbara Beata Dobosz

1. Wicedyrektor wykonuje zadania zlecone przez dyrektora, z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora.
2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.
Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie - § 52.

RADA PEDAGOGICZNA

W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

Zadania i kompetencje Rady pedagogicznej określone są w Statucie - § 53.

RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy - Prawo Oświatowe.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców.

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły poprzez:

· Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców.

· Gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły.

· Występowanie z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organu prowadzącego i nadzorującego.

Zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie - § 54.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i inni członkowie.

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd ma prawo do:

· organizacji życia szkoły, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

· organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem samorządu i dyrekcji.

Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego określone są w Statucie - § 55.

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Grabarczyk
Data utworzenia:2012-10-25 08:39:24
Wprowadził do systemu:Wiesław Grabarczyk
Data wprowadzenia:2012-10-29 20:12:36
Opublikował:Renata Kuligowska
Data publikacji:2012-10-29 20:13:45
Ostatnia zmiana:2018-03-12 12:27:11
Ilość wyświetleń:1417

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij