Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa w Mrozach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko sekretarki szkoły w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

Mrozy, 2016-06-02

Nabór na wolne stanowisko sekretarki szkoły w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrozach ogłasza nabór na:

1.      Stanowisko pracy: sekretarka

2.      Wymiar czasu pracy: 1 etat

3.      Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa w Mrozach

4.      Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymagania niezbędne:

1.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Wykształcenie wyższe.

4.      Staż pracy - co najmniej 1 rok pracy na takim samym stanowisku w jednostce samorządowej.

Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość problematyki oświatowej, kodeksu pracy.

2.      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów: ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych, ustawa o ochronie danych osobowych

3.      Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów Vulcan,  do obsługi poczty elektronicznej i Internetu, znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO (stare i nowe SIO).

4.      Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

5.      Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań, dobrej organizacji pracy.

6.      Samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

7.      Komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

o   rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,

o   prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów,

o   odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne,druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,

o   przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp,

o   dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły, pracowników, uczniów    i rodziców,

Wymagane dokumenty:

o   list motywacyjny z CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

o   kserokopie świadectw lub dyplomów potwierdzających wykształcenie,

o   kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej lub administracji oświatowej,

Wymagane dokumenty w zapieczętowanej kopercie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Mrozach, ul. Szkolna 2, z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarki w Szkole Podstawowej w Mrozach". W terminie do 17 czerwca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do sekretariatu w Szkole Podstawowej w Mrozach).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumentacja z naboru nie będzie odsyłana.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://sp-mrozy.bip.net.pl/) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej w Mrozach

UWAGA!
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 z późn. zm.)

 

 

Załączniki

Informacja o wynikach naboru (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".